Därför ska du bli medlem i a-kassan

Är du anställd i ett företag, men inte medlem i a-kassan? Då kan det vara hög tid att ansöka om medlemskap. A-kassa är förkortning för arbetslöshetskassa och är en trygghet för dig som anställd. Den ger dig som är medlem en ekonomisk ersättning om du skulle bli arbetslös. Du betalar in en medlemsavgift varje månad och om du skulle förlora hela eller stor del av din inkomst vid händelse av arbetslöshet så får du ekonomisk ersättning av din a-kassa. Som mest kan du få ut 80% under 200 dagar av den lön du hade som anställd, men det finns också en maxgräns om 680 kronor per dag.
Förr hängde a-kassa och fackförbund ihop, men idag är de två separata delar. Båda är bra att vara med i, men fackförbundet är en intresseorganisation och a-kassan fungerar mer som en försäkring. Precis som med medlemskap i facket så är medlemskap i a-kassan helt frivilligt, men alla har rätt att gå med. Det innebär också att du inte per automatik är medlem i a-kassan bara för att du är anställd, utan du måste aktivt själv ansöka om medlemskap i den a-kassa du vill gå med i.

Hur blir jag medlem?
Det är enkelt att gå med i a-kassan. Sök information på nätet, ta reda på vilka alternativ du har och bestäm dig sedan för vilken du vill ansluta dig till. Ansökan sker oftast online och där kan du också läsa vilka krav som finns för att få gå med i a-kassan. Oftast handlar det om en viss period av anställning och ett visst antal timmar. Du kan med andra ord inte gå med när det är försent och du redan har blivit arbetslös och då räkna med ersättning. Just därför är det så viktigt att gå med i a-kassan i tid.